Autizmus Alapítvány

Dr. Balázs Anna, gyermekpszichiáter, elnök, Gájerné Balázs Gizella, gyógypedagógus, főigazgató-helyettes
1989 óta működik folyamatosan, országos hatáskörrel, fő célja, hogy a teljes autizmus spektrumot lefedve olyan világszínvonalú eljárásokat adaptáljon, dolgozzon ki és terjesszen el, amelyek a diagnosztikus folyamattól kezdődően a felnőttkori terápiáig lehetővé teszik a szakszerű ellátást, illetve, hogy olyan naprakész, tudományos kutatásokon alapuló tudást közvetítsen, mely hozzájárul az autizmussal élő emberek szükségleteinek mélyebb megértéséhez.

Az Autizmus Alapítvány egyedülálló sajátossága, hogy Módszertani Központja integrálja az oktatásügy, az egészségügy, illetve a szociális területen működő, közvetlenül az érintettek és családjaik számára ellátást nyújtó intézmények munkáját és az ezekre épülő képzéseket, módszertani fejlesztéseket és kutatásokat. Több intézményből áll: Ambulancia, Autizmus Alapítvány Terápiás Centruma (TERC), Autizmus Alapítvány Általános Iskola, Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye, Autizmus Alapítvány Felnőtt Klubja, Autizmus Alapítvány Módszertani Központ és a Kapocs Könyvkiadó.