Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

Dr. Gruiz Katalin, elnök
A Down Alapítvány közhasznú szervezet, mely az értelmi fogyatékos embert szerteágazó segítő tevékenységgel szolgálja, a gyermek megszületésétől idős korig. Céljai: az értelmi fogyatékos / halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztése, önálló életvételének segítése, és családjaik támogatása annak érdekében, hogy minden értelmi fogyatékos gyermek családban nőhessen fel.
Az Alapítvány céljának megvalósítására létrehozott szolgáltatás-rendszer a születéstől időskorig szolgálja az érintetteket. Személyközpontú egészségi, oktatási, mentálhigiénés, szociális és szabadidős szolgáltatásokkal támogatja a családban élő majd felnőttként önálló életvitelt folytató értelmi sérült személyek integrált és mindenki máshoz hasonló életét.
Az Alapítvány szolgáltatás-rendszerét napi szinten 600 ember veszi igénybe, további 1500–2000 fogyatékos ember, szülő és szakember pedig rendszeresen. A szolgáltatásokban 260 főállású szakember (fele megváltozott munkaképességű munkavállaló), 50–60 önkéntes és 50 célfeladattal megbízott munkatárs vesz rész.